Znak NBÚ  
KCA
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 14.03.2022
 
1) Certifikát vlastného verejného kľúča KCA
2) Zrušenie certifikátu z dôvodu ukončenia činnosti
3) Zrušenie certifikátu bez ukončenia činnosti

Poskytovateľ dôveryhodných služieb, ktorý získal od NBÚ kvalifikovaný štatút, môže požiadať úrad o vydanie certifikátu verejného kľúča pre túto službu. Certifikáty dôveryhodných služieb sú uvedené v zozname zverejnenom na internetovej stránke Národného bezpečnostného úradu.

Zoznam certifikátov verejných kľúčov vydaných KCA3 (následníkom KCA2)

Por. č. SN Držiteľ Platnosť od/do Zrušený od Certifikáty
1 01 Koreňová certifikačná autorita
Národný bezpečnostný úrad
(self-signed)
06.11.2009
06.11.2025
  DER
Base64
P7C
2 00E0 První certifikační autorita, a.s. 24.11.2009
01.09.2019
  DER
Base64
P7C
3 00F4 Certifikačná autorita CA Disig
Disig a.s.
08.12.2009
08.12.2019
  DER
Base64
P7C
4 00FE Certifikačná autorita Ministerstva obrany SR
Ministerstvo obrany SR
09.12.2009
09.12.2019
  DER
Base64
P7C
5 0112 Prvá slovenská certifikačná autorita
Viasec, s.r.o.
22.12.2009
22.12.2019
21.12.2011
09:30:44 GMT
DER
Base64
P7C
6 0126 The Slovak National Certification Authority
Národný bezpečnostný úrad
27.04.2010
27.04.2020
  DER
Base64
P7C
7 0392 Prvá slovenská certifikačná autorita
Viasec, s.r.o.
22.06.2011
22.06.2021
31.12.2017
09:30:06 GMT
DER
Base64
P7C
8 06DA Certifikačná autorita CA Disig
Disig a.s.
20.11.2013
01.11.2025
  DER
Base64
P7C
9 0770 První certifikační autorita, a.s. 05.11.2015
05.11.2025
  DER
Base64
P7C
10 077A Certifikačná autorita CA Disig
Disig a.s.
14.06.2016
04.11.2025
  DER
Base64
P7C
11 078E The Slovak National Certification Authority
Národný bezpečnostný úrad
14.06.2017
06.11.2025
  DER
Base64
P7C
12 0860 Certifikačná autorita Ministerstva obrany SR
Ministerstvo obrany SR
06.06.2019
06.11.2025
  DER
Base64
P7C


Zoznam certifikátov verejných kľúčov vydaných KCA2 (následníkom KCA1)

Por. č. SN Držiteľ Platnosť od/do Zrušený od Certifikáty
1 01 Koreňová certifikačná autorita
Národný bezpečnostný úrad
(self-signed)
22.02.2005
22.02.2015
  DER
Base64
P7C
2 09 Koreňová certifikačná autorita
Národný bezpečnostný úrad
(krížový certifikát pre KCA1)
23.02.2005
14.01.2006
  DER
Base64
P7C
3 01FC D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 24.02.2005
23.02.2010
12.10.2006
07:56:45 GMT
DER
Base64
P7C
4 0BC0 Certifikačná autorita EVPÚ
EVPÚ a.s.
09.06.2005
09.12.2006
  DER
Base64
P7C
5 0DB4 D.Trust Certifikačná Autorita,a.s. 30.06.2005
30.12.2006
12.10.2006
07:57:35 GMT
DER
Base64
P7C
6 11A6 Prvá slovenská certifikačná autorita
Viasec, s.r.o.
27.07.2005
27.07.2014
21.12.2011
09:28:33 GMT
DER
Base64
P7C
7 196C Certifikačná autorita EVPÚ
EVPÚ a.s.
04.11.2005
04.11.2014
01.10.2009
10:46:53 GMT
DER
Base64
P7C
8 216E The Slovak National Certification Authority
Národný bezpečnostný úrad
24.08.2006
24.08.2011
  DER
Base64
P7C
9 2376 První certifikační autorita, a.s. 12.10.2006
01.06.2011
  DER
Base64
P7C
10 238A Certifikačná autorita Ministerstva obrany SR
Ministerstvo obrany SR
19.12.2006
19.12.2011
20.01.2011
10:32:08 GMT
DER
Base64
P7C
11 27C2 Certifikačná autorita CA Disig
Disig a.s.
09.10.2007
09.10.2011
  DER
Base64
P7C
12 27F4 První certifikační autorita, a.s. 30.07.2008
30.07.2011
  DER
Base64
P7C


Zoznam certifikátov verejných kľúčov vydaných KCA1

Por. č. SN Držiteľ Platnosť od/do Zrušený od Certifikáty
1 01 Koreňová certifikačná autorita
Národný bezpečnostný úrad
(self-signed)
14.01.2004
14.01.2006
  DER
Base64
P7C
2 03F0 Certifikačná autorita EVPÚ
EVPÚ a.s.
03.02.2004
03.08.2005
04.02.2004
10:40:22 GMT
DER
Base64
P7C
3 05E4 Certifikačná autorita EVPÚ
EVPÚ a.s.
09.02.2004
31.07.2005
  DER
Base64
P7C
4 1390 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 16.07.2004
31.12.2005
  DER
Base64
P7C
5 213C Koreňová certifikačná autorita
Národný bezpečnostný úrad
(krížový certifikát pre KCA2)
23.02.2005
14.01.2006
  DER
Base64
P7C