Znak NBÚ  
KCA
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 01.06.2020
 

Certifikačná politika

Certifikačná politika (Certificate Policy) pre koreňovú CA a dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov, ktorej kvalifikovaný štatút udelil Národný bezpečnostný úrad obsahuje okrem iného i metodiku, záväzné postupy a zodpovednosti Národného bezpečnostného úradu pre vydávanie a správu certifikátov verejných kľúčov koreňovej certifikačnej autority.

Certifikačná politika je záväzný dokument slúžiaci ako štandard zásad, procedúr a postupov, ktoré musia dodržiavať všetky zúčastnené strany.

Dokument Verzia Názov súboru Linka
Certifikačná politika pre koreňovú CA a dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov, ktorej kvalifikovaný štatút udelil Národný bezpečnostný úrad (platnosť od 01.11.2016) 4.0 kcaq_cp1_2_2_v4_2016_9_21.pdf Certifikačná politika pre koreňovú CA a dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov, ktorej kvalifikovaný štatút udelil Národný bezpečnostný úrad, verzia 4.0
Certifikačný poriadok pre koreňovú CA a akreditované CA vydávajúce kvalifikované certifikáty a certifikáty na správu v súlade s platnými právnymi predpismi SR, najmä zákonom č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise 3.2 kcaq_cp1_2_2.pdf Certifikačný poriadok verzia 3.2
Certifikačný poriadok pre koreňovú CA a akreditované CA vydávajúce kvalifikované certifikáty a certifikáty na správu v súlade s platnými právnymi predpismi SR, najmä zákonom č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise 3.1 kcaq_cp1_2_2_v3_1_D170810.pdf Certifikačný poriadok verzia 3.1
Certifikačný poriadok pre koreňovú CA a akreditované CA vydávajúce kvalifikované certifikáty a certifikáty na správu v súlade s platnými právnymi predpismi SR, najmä zákonom č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise 3.0 kcaq_cp1_2_2_v3_0_D061109.pdf Certifikačný poriadok verzia 3.0
Certifikačný poriadok pre koreňovú CA a akreditované CA vydávajúce kvalifikované certifikáty v súlade s platnými právnymi predpismi SR, najmä zákonom č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise 2.1 kcaq_cp1_2_2_v2_1_D150609.pdf Certifikačný poriadok verzia 2.1
Certifikačný poriadok pre koreňovú CA a akreditované CA vydávajúce kvalifikované certifikáty v súlade s platnými právnymi predpismi SR, najmä zákonom č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise 2.0 kcaq_cp1_2_2_v2_0_D030406.pdf Certifikačný poriadok verzia 2.0
Certifikačný poriadok pre certifikáty certifikačného kľúča Koreňovej certifikačnej autority 1.1 kcaq_cp1_2_2_v1_1_D220205.pdf Certifikačný poriadok verzia 1.1
Certifikačný poriadok pre certifikáty certifikačného kľúča Koreňovej certifikačnej autority 1.0 kcaq_cp1_2_1_v1_0_D250603.pdf Certifikačný poriadok verzia 1.0