Znak NBÚ  
KCA
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 01.06.2020
 

Formuláre žiadostí o vydanie a zrušenie certifikátu

Ak poskytovateľ dôveryhodnej slúžby získal od NBÚ kvalifikovaný štatút, môže požiadať úrad o vydanie certifikátu verejného kľúča pre túto službu.

Formulár žiadosti o vydanie certifikátu pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu vo formáte PDF dokument PDF

V prípade, že kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej slúžby hodlá ukončiť činnosť, požiada úrad o zrušenie certifikátu verejného kľúča.

Formulár žiadosti o zrušenie certifikátu pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu vo formáte RTF dokument RTF