Znak NBÚ  
KCA
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 01.06.2020
 
Zrušenie certifikátu bez ukončenia činnosti ACA

Na tejto stránke sa nachádzajú zoznamy zrušených certifikátov (CRL) vydané KCA1.

Zoznam certifikátov zrušených KCA1

Por. č. SN Držiteľ Zrušený od
1 03F0 Certifikačná autorita EVPÚ
EVPÚ a.s.
04.02.2004
10:40:22 GMT


Dňa 14. januára 2006 o 15:56:22 GMT ukončila KCA1 svoju činnosť expiráciou certifikátu verejného kľúča KCA1 a ďalej nevydáva zoznamy CRL.

Archív zoznamov CRL vydaných KCA1

Archív zoznamov CRL vydaných KCA1