Znak NBÚ  
KCA
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 01.06.2020
 
1) Zrušenie certifikátu z dôvodu ukončenia činnosti ACA
2) Zrušenie certifikátu bez ukončenia činnosti ACA

Na tejto stránke sa nachádzajú zoznamy zrušených certifikátov (CRL) vydané KCA2 (následníkom KCA1).

Zoznam certifikátov zrušených KCA2 (následníkom KCA1)

Por. č. SN Držiteľ Zrušený od
1 01FC D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 12.10.2006
07:56:45 GMT
2 0DB4 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. 12.10.2006
07:57:35 GMT
3 196C Certifikačná autorita EVPÚ
EVPÚ a.s.
01.10.2009
10:46:53 GMT
4 238A Certifikačná autorita Ministerstva obrany SR
Ministerstvo obrany SR
20.01.2011
10:32:08 GMT
5 11A6 Prvá slovenská certifikačná autorita
Viasec, s.r.o.
21.12.2011
09:28:33 GMT


Dňa 22. decembra 2011 o 08:48:43 GMT ukončila KCA2 svoju činnosť a vydala posledný zoznam CRL. Posledný zoznam CRL je publikovaný tu. CRL

Archív zoznamov CRL vydaných KCA2 (následníkom KCA1)

Archív CRL a ARL vydaných KCA2